نمایش 9 24 36

شیلنگ پیسواری رابط آلومینیوم 3/8 – 60 سانتی

18,800 تومان
 • شیلنگ رابط استیل 3.8 - 60 سانتی
 • سایز 30 الی 100 سانتیمتر
 • قطر 3.8
 • امکان تعیین جنس رویه شیلنگ
 • امکان تعیین جنس داخل شلنگ و از طریق واتساپ
 • سفارش به صورت عمده
 • امکان سفارش تلفنی و از طریق واتساپ

شیلنگ پیسواری رابط آلومینیوم 3/8 – 50 سانتی

17,800 تومان
 • شیلنگ رابط استیل 3.8 - 50 سانتی
 • سایز 30 الی 100 سانتیمتر
 • قطر 3.8
 • امکان تعیین جنس رویه شیلنگ
 • امکان تعیین جنس داخل شلنگ و از طریق واتساپ
 • سفارش به صورت عمده
 • امکان سفارش تلفنی و از طریق واتساپ

شیلنگ پیسواری رابط آلومینیوم 3/8 – 40 سانتی

16,700 تومان
 • شیلنگ رابط استیل 3.8 - 40 سانتی
 • سایز 30 الی 100 سانتیمتر
 • قطر 3.8
 • امکان تعیین جنس رویه شیلنگ
 • امکان تعیین جنس داخل شلنگ و از طریق واتساپ
 • سفارش به صورت عمده
 • امکان سفارش تلفنی و از طریق واتساپ

شیلنگ پیسواری رابط آلومینیوم 3/8 – 30 سانتی

15,700 تومان
 • شیلنگ رابط استیل 3.8 - 30 سانتی
 • سایز 30 الی 100 سانتیمتر
 • قطر 3.8
 • امکان تعیین جنس رویه شیلنگ
 • امکان تعیین جنس داخل شلنگ و از طریق واتساپ
 • سفارش به صورت عمده
 • امکان سفارش تلفنی و از طریق واتساپ

شیلنگ پیسواری رابط آلومینیوم 3/8 – 20 سانتی

14,600 تومان
 • شیلنگ رابط استیل 3.8 - 20 سانتی
 • سایز 30 الی 100 سانتیمتر
 • قطر 3.8
 • امکان تعیین جنس رویه شیلنگ
 • امکان تعیین جنس داخل شلنگ و از طریق واتسا
 • سفارش به صورت عمده
 • امکان سفارش تلفنی و از طریق واتساپ